FAIL (the browser should render some flash content, not this).

KRÓLOWA NARODU - Tom III

Realizując swoje zapowiedzi, dziennikarz, fotoreporter i publicysta Arno Giese, wydał trzeci z planowanych jedenastu tomów, poświęconych sanktuariom maryjnym w Polsce pod wspólnym tytułem „Królowa Narodu”.
Tom trzeci „Królowej Narodu” jest monografią sanktuariów maryjnych:
- Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim
- Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – Królowej Ziemi Warmińskiej
- Matki Bożej Świętolipskiej w Świętej Lipce
- Matki Bożej Opiekunki Wędrowców w Neviges – Niemcy
- Matki Bożej Pocieszycielce Strapionych w Kevelaer – Niemcy
- Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux – Belgia.
Ostatnio wydana publikacja, różni się nieco od dotychczasowych tym, że ten tom zawiera dodatkowo krótkie rysy trzech sanktuariów maryjnych znajdujących się poza granicami Polski. Jednak, mimo, że ich powstanie nie ma w sobie polskich związków, to stanowią niezwykłe miejsce modlitwy Polaków na obczyźnie. Ale najdziwniejsze jest to, że wszystkie trzy powiązane są niewidzialną nicią. Bowiem po pierwsze: do wszystkich trzech sanktuariów regularnie, o określonej porze roku, zdążają pielgrzymki Polonii niemieckiej.
Po drugie: do tych wszystkich trzech Sanktuariów pielgrzymki organizują pracujący w Polskich Misja Katolickich w Niemczech księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy swój Dom Macierzysty mają na Ostrowiu Tumskim w Poznaniu.
Po trzecie: do wszystkich trzech Sanktuariów pielgrzymują ci, którzy kiedyś pielgrzymowali do Stoczka Warmińskiego, Gietrzwałdu i Świętej Lipki oraz innych, licznie rozsianych po ziemi polskiej sanktuariów.
Aż wreszcie po czwarte: do wszystkich tych trzech Sanktuariów pielgrzymował ten…, Którego Pan Bóg obdarzył niezwykłymi darami ludzkimi i duchowymi, który przechodząc przez tygiel apostolskich trudów i choroby, stawał się w wierze coraz bardziej „opoką” – śp. Jan Paweł II.
Przygotowując się do niniejszego opracowania, autor, jak i w poprzednich, nie trzymał się niewolniczo jakiegokolwiek schematu. Wybierał miejscowości typując je na mapie bez uprzedniego zapoznania się z ich historią. Zadziwiające jednak jest to, jak historia tych sanktuariów powiązana jest z historią Polski. Polska to według autora, wielka karta kultu maryjnego. Na kartach historii sanktuariów odzwierciedlenie znajdują burzliwe i pełne dramatyzmu dzieje Narodu. W przekonaniu autora sanktuaria maryjne to nie tylko kultura i tradycja narodowa, to odzwierciedlenie wiary ojców i polskość Polski.
W założeniach autora, obecny jak i następne tomy „Królowej Narodu”, mają nie tylko potwierdzić to ostatnie zdanie, autor pragnie w nich także zasygnalizować i pogłębić niektóre zjawiska kultu maryjnego pod względem kulturotwórczym, socjologicznym i religijnym. Starając się umożliwić czytelnikowi właściwe odczytanie w najprostszy sposób roli i miejsca Niepokalanej w naszym życiu jako pośredniczki do Boga Ojca.projekt i realizacja: VEGA.NET.PL Gabinet prasy i ksiazki polskiej w Niemczech

ostatnia aktualizacja serwisu 22.06.2016 - 10:34