FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Życiorys

"W tak przełomowych czasach dla Europy, wszystkie moje aktywności publicystyczne i charytatywne, składam na ołtarzu polsko-niemieckiego pojednania".

 Arno Giese – urodzony 24 sierpnia 1941 roku w Pile (Schneidemühl), gdzie też spędził swoje dzieciństwo.

 Czasowo od roku 1956 mieszkał na Śląsku, skąd wrócił do Piły w roku 1960.

 W listopadzie 1978 roku wyemigrował do Niemiec w ramach akcji łączenia rodzin. Mieszka w Bad Tölz na Bawarii.

 Z zamiłowania publicysta i fotoreporter zrzeszony w Association Polonaise des Auteurs, Jurnalistes et Traducteurs en Europae (Stowarzyszenie Polskich Autorów Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie) z siedzibą w Paryżu. Korespondent polskiej prasy emigracyjnej w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji i na Litwie. Specjalizujący się w tematyce religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kultu maryjnego w sanktuariach nie tylko polskich. Nie stroni jednak od tematyki politycznej, kulturalnej, gospodarczej i socjalno-społecznej. Dokumentalista historii Polonii niemieckiej. Posiada w swoich prywatnych zbiorach około 30 tysięcy zdjęć dokumentujących historię ostatniego 20-lecia Polonii oraz polskich służb dyplomatycznych i konsularnych w Niemczech.

 Inicjator powstania Polskiej Misji Katolickiej w Bonn obejmującej polskojęzycznym duszpasterstwem kościoły w Brühl, Euskirchen, Troisdorf, Bad Honnef i Bonn, w której organizował życie kulturalne Polonii niemieckiej a m.in. zabawy, spotkania dla dorosłych, wieczory muzyczno-poetyckie, rekolekcje i odczyty oraz kursy nauki języka niemieckiego.

 Debiut dziennikarski: Moja rzymska przygoda – spotkanie z Ojcem Świętym, „Głos Katolicki” (Paryż) 1986 rok. Autor licznych publikacji i korespondent czasopism: „Nasze Słowo” „Zbliżenia-Annährungen” „Exodus” „Info&Tips” „AP-GEW” „Samo Życie” „Dialog” „Fakty” „Głos Polski” – Niemcy, „Kurier Wileński” „Nasz Czas” „Magazyn Wileński” – Litwa, „Gazeta Niedzielna” – Anglia, „White Eagle-Biały Orzeł” „Nowy Dziennik” – U.S.A., „Tygodnik Pilski” „Wprost” „Bandera” „Żołnierz Polski” „Forum Polonijne” „Polska Zbrojna” „Nasza Polska” „Tygodnik Polski” „Wspólnota Polska” „KALEIDOSCOPE” – Polska.

 Autor „Krynicy Łask” Radom (1997) – monografii o Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani i Królowej Ziemi Radomskiej w Starej Błotnicy.

 Autor „Na ołtarzu ojczyzny” Pelplin (2001) – biografii siedmiu Polaków, których losy rzuciły na różne fronty II wojny światowej i powojennej Polski, którzy wykazali niesamowity hart ducha i dla obrony honoru, wolności i tożsamości narodowej nie zawahali się i życie swe składali na ołtarzu miłości Ojczyzny.

 W pierwszym tomie „Królowa narodu” Pelplin (2000) (z tej serii zaplanowanych jest 11 tomów pod wspólnym tytułem „Królowa narodu”) przedstawił monografie czterech wybranych sanktuariów maryjnych Pomorza oraz historię kultu i czci Matki Bożej Łaskawej z kościoła Ormian polskich w Stanisławowie – obecnie w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku.

 Drugi tom „ Królowej narodu - Strażnica katolicyzmu” Pelplin (2002) to monografia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, Pani i Królowej Ziemi Wałecko-Pilskiej. Najstarszego tradycyjnie sanktuarium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 Autor „Kuriera kardynała” Pelplin (2004) – jest to niezwykła historia uratowania przez sierżanta Wehrmachtu w noc z 18 na 19 lipca 1941 roku przed zniszczeniem i zbezczeszczeniem relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie. Bohater tej książki Urban Thelen, były tajny kurier kadr. Adolfa Bertrama z Wrocławia uratował także życie poszukiwanemu przez Gestapo ks. Janowi Michalskiemu –późniejszemu sufraganowi gnieźnieńskiemu, ale nie tylko jemu. Książka zawiera także skróconą historię Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech a także historię powstania Polskiej Misji Katolickiej w Akwizgranie (Aachen) oraz Polskiej Misji Katolickiej w Kleve.

 W niecały rok później dokonano drugiego wydania „Kurier kardynała – Der Kurier des Kardinals”, Wydawca – Fundacja „Semper Silesia-Tradycja Narodów Wspólnym Dziedzictwem”, Katowice 2005.
Drugie wydanie zostało powiększone o rozdziały:
- Posłowie
- Pamiętnik wspomnień Urbana Thelen – uzupełnienia
- Prasowe echa promocji „Kuriera kardynała
Drugie wydanie ukazało się w wersji dwujęzycznej, w jednym egzemplarzu po polsku i po niemiecku.

 "Wydanie "Kuriera Kardynała" przez fundację "Semper Silesia - Tradycja narodów wspólnym dziedzictwem" stało się możliwe dzięki pomocy i zrozumieniu osób oraz instytucji, dla których ważne i bliskie jest polsko-niemieckie pojednanie. Ponieważ zaangażowanie to dotyczy zarównoPolaków jak i Niemców, z satysfakcją możemy powoiedzieć, że sam ten fakt jest cząstką naszego pojednania.
 Oddajemy w Państwa ręce książkę dwujęzyczną by w ten sposób symbolicznie podkreślić wspólność dziedzictwa naszych narodów. - Prezes Fundacji Semper Silesia Jan Zając."


 W trzecim tomie „Królowej Narodu“ przedstawił sanktuaria Ziemi Warmińskiej w Stoczku Warmińskim, Gietrzwałdzie oraz w Świętej Lipce ponadto w Niemczech w Neviges i w Kevelaer oraz w Banneux w Belgii.

 Tom IV "Królowej Narodu" to monografia Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej. Autor odpowiada również na pytanie skąd wziął się tytuł "Królowa Polski" i kto pierwszy zarządał rozsławiania nim imienia Najświętszej Marii Panny.

 Współautor książki pt. „20 lat wspólnej drogi” – historia powstania Polskiej Misji Katolickiej w Bonn – praca zbiorowa pod redakcja ks. dr Tadeusza Talika TChr., Druk: GRAPUS Sp. z o.o. Szczecin 2007

 W tomie piątym „Królowej Narodu”, Pelplin 2008, autor przedstawił monografie sanktuariów maryjnych Archidiecezji Poznańskiej w Gostyniu, Borku Wielkopolskim i w Wieleniu Zaobrzańskim.

 Tom VI „Królowej Narodu”, Pelplin 2008, zawiera monografie sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej w Starej Błotnicy, Skrzyńsku i w Studziannie.

 W tomie siódmym „Królowej Narodu”, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, autor przedstawił monografie sanktuariów maryjnych na północno-wschodnich rubieżach Polski, w Sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku – Archidiecezja Białostocka oraz Sanktuarium Matki Boskiej Hodyszewskiej w Hodyszewie – Diecezja Łomżyńska.

 W tomie ósmym „Królowej Narodu”, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, autor przedstawił monografie Sanktuariów Maryjnych Dziecezji Siedleckiej. Sanktuarium Matki Bożej - Królowej Pokoju Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej, Opiekunki Podlasia Pani w Kamiennym Portrecie w Leśnej Podlaskiej. Ponadto autor umieścił w tym tomie także wspomnienia z pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes oraz do Ziemi Świętej.

 W tomie dziewiątym „Królowej Narodu”, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010, autor przedstawił monografię Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej i Matki Podlasia, oraz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie - Portugalia. W publikacji tej Arno Giese przedstawił także odpis książki „Niepokalana Królowa Polski”, autorstwa Józefa Stanisława Pietrzaka, która wydana została 26 kwietnia 1926 roku w Krakowie.

 Za swoją twórczość publicystyczną, działalność charytatywną oraz pracę na rzecz niemiecko-polskiego pojednania został w dniu 20 kwietnia 2007 roku wyróżniony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczone zostało w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii w dniu 21 września 2007 roku przez Konsula Generalnego RP Andrzeja Kaczorowskiego.

 Obecnie współpracuje z prasą polonijną w Stanach Zjednoczonych, Anglii i w Niemczech.
Żonaty, żona Barbara Polka, troje dzieci.projekt i realizacja: VEGA.NET.PL Gabinet prasy i ksiazki polskiej w Niemczech

ostatnia aktualizacja serwisu 22.06.2016 - 10:34